Call of Duty WWII Trainer

+ترینر مخصوص بخش Zombies ساخته شده توسط Abolfazl-k افزوده شد!

+ترینر مخصوص بخش Zombies ساخته شده توسط Tanerseto افزوده شد!

+ترینر ورژن 1.0 ساخته شده توسط LIRW افزوده شد!

+ترینر ورژن 1.3 افزوده شد!

+کرک فیکس (تمام بخش های بازی) و معتبر Reloaded افزوده شد!

+ترینر ورژن 1.3.0.15989 افزوده شد!

+ترینر ورژن 1.0 ساخته شده توسط Abolfazl-k افزوده شد!

+ترینر ورژن 1.01 افزوده شد!

+کرک معتبر Koncept افزوده شد!

برای دانلود ترینر بازی Call of Duty WWII (ندای وظیفه جهان در جنگ 2 ) به ادامه مطلب مراجعه کنید...برای دانلود ترینر بر روی لینک زیر کلیک کنید.


دانلود/Download


ترینر ورژن 1.01 :                                                                      دانلود/Download


ترینر ساخته شده توسط Abolfazl-k :                                          دانلود/Download


ترینر ورژن 1.3.0.15989 :                                                           دانلود/Download

 

ترینر ورژن 1.3 :                                                                        دانلود/Download


ترینر ساخته شده توسط LIRW :                                                 دانلود/Download


ترینر مخصوص بخش Zombies ساخته شده توسط Tanerseto:         دانلود/Download


ترینر مخصوص بخش Zombies ساخته شده توسط Abolfazl-k :         دانلود/Download


کرک Koncept :                                                                         دانلود/Download


آموزش کرک :


پس از دانلود فایل فشردهء بالا و استخراج آن، فایل های استخراج شده را در محل نصب بازی کپی (یا جایگزین) کنید و از بازی لذت ببرید!

کرک فیکس شده و معتبر Reloaded (پیشنهادی): دانلود/Download


آموزش کرک :


پس از دانلود فایل فشردهء بالا و استخراج آن، فایل های استخراج شده را در محل نصب بازی کپی (یا جایگزین) کرده و از تمام بخش های بازی لذت ببرید!