تسلیت ایران من


سلام و تسلیت به مردم ایران بابت زلزله مخرب و پرشدت غرب کشور #مارا_در_غم_خود_شریک_بدانید

با آرزوی گذشتن ازین مصیبت سخت برای شما هموطنان زلزله زده و سعادتمندیتان .


از طرف ادمین ترینرز دانلود!